خانم در حال تماشای تلویزیون:

نه توروخدا نکشش حقش نیست بمیره

شوهرش:ای بابا چرا الکی خودتو اذیت میکنی؟اون که صداتو نمیشنوه دیوونه هستین شما زنا !

.

.

.

.

.

همون شب،همون آقا:

پاس بده الاغ،پااااااااااااااس

گوشیمو توی خونه گم کردم، با گوشی پدرخانمم شمارمو گرفتم

 

 ..............................................................................

اسم منو سیو کرده بود

مفت خور !!

تو اروپا وقتی میخوان برن خواستگاری

خواهر فوتبالیست ها

 .

.

.

.

. میان از مزدک میرزایی و فردوسی‌پور تحقیق میکنن